Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Срѓан Стокиќ

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 05.07.2020 Test recording ☀️ 0.5
2 12.07.2020 Велешко езеро со ветер во гради ☀️ 81.2
3 17.07.2020 3 превои. Галичица Буково Ќафасан ☀️ 155.6
4 23.07.2020 Ново Село ⛅ 51.2
5 27.07.2020 Нов стем. Проба на сопиште 13.4
Вк. 301.9