Поединечни резултати за Virtual Challenges 7/20

Сунчица Арсовска

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 05.07.2020 Night Run 5.3
2 05.07.2020 Утринска неделна по патеките на Водно 7.7
3 06.07.2020 Ноќно трчање - шетање со Ахил 4.1
4 06.07.2020 Night run for fun 10.1
5 08.07.2020 Вечерно на Водно 11.7
6 12.07.2020 Шупла стена 2431 мнв 24.6
7 15.07.2020 По нашите улици - вечерно 4.6
8 15.07.2020 Водно ❤️ 10.8
9 16.07.2020 Топол ветер 4.1
10 17.07.2020 Lesno 1.1
11 19.07.2020 Morning Run 30.4
12 19.07.2020 Vodno-Matka trail 2020 0
13 19.07.2020 По трка.. Кон дома 5.2
14 21.07.2020 Вечерно Водно 7.8
15 22.07.2020 Од работа 😊 2.7
16 23.07.2020 Lesno run 1 4.4
17 23.07.2020 Lesno run 2 3.5
18 25.07.2020 Галичица 13.7
19 26.07.2020 Јабланица 14.8
20 28.07.2020 Evening Hike 7.9
21 31.07.2020 Ноќна 🙂 4.3
Вк. 178.9