Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Borche Jankovski

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 02.07.2020 водно 27.3
2 07.07.2020 Evening Ride 13.9
3 10.07.2020 марково крувче 16
4 12.07.2020 Morning Ride 51.2
5 22.07.2020 Night Ride 17.2
6 25.07.2020 Morning Ride 47.9
7 29.07.2020 Evening Ride 21.3
Вк. 194.7