Поединечни резултати за Virtual Challenges 7/20

Borche Jankovski

Ред. бр. Датум Активност
1 02.07.2020 водно
2 07.07.2020 Evening Ride
3 10.07.2020 марково крувче
4 12.07.2020 Morning Ride
5 22.07.2020 Night Ride
6 25.07.2020 Morning Ride
7 29.07.2020 Evening Ride