Поединечни резултати за Virtual Challenges 6/20

Тони Ристовски

Ред. бр. Датум Активност Поминати км
1 01.07.2020 Мтб круг 22.3
2 02.07.2020 Утрински муабети 31.3
3 04.07.2020 СЦГ маратон 81.6
4 05.07.2020 Кожле 96.3
5 07.07.2020 Утринско 34.3
6 09.07.2020 Јегуновце 61.9
7 11.07.2020 Morning Ride 71.9
8 13.07.2020 Нови погледи 29.8
9 14.07.2020 Горен Грчец 20.1
10 15.07.2020 Авантура 95.8
11 17.07.2020 Будење 35.3
12 19.07.2020 Светиниколско 138.9
13 20.07.2020 Ride MTB Day 51.2
14 21.07.2020 Zelenikovo and beyond 71.9
15 22.07.2020 🌇 98.1
16 23.07.2020 НизВодно 18.9
17 25.07.2020 Дефект Ride 45.3
18 26.07.2020 Јелошник и Јажинце 113.5
19 27.07.2020 Попладневно 30.8
20 28.07.2020 Јегуновце 61.8
21 29.07.2020 До граница 39.7
22 30.07.2020 Vodno Off 23
Вк. 1273.7