Регистрација за Summit Run 2024

Пријавувањето ќе биде отворено наскоро.

Пријави го тимот на твојата компанија со пополнување на овој формулар. Во следниот чекор ќе треба да се внесат податоците за членовите на тимот. За повеќе тимови од една компанија, се пополнува посебна пријава за секој тим.

Внеси го називот на фирмата.
Внеси ја адресата на фирмата.
Име и презиме на лицето за контакт.
Внеси точна email адреса.
Внеси директен број за контакт.

Внеси име на тимот доколку се разликува од името на фирмата.
Одбери број на учесници.