Регистрација за Summit Run 2022

Пријави го тимот на твојата компанија со пополнување на овој формулар. Во следниот чекор ќе треба да се внесат податоците за членовите на тимот. За повеќе тимови од една компанија, се пополнува посебна пријава за секој тим.

Внеси го називот на фирмата.
Внеси ја адресата на фирмата.
Име и презиме на лицето за контакт.
Внеси точна email адреса.
Внеси директен број за контакт.

Внеси име на тимот доколку се разликува од името на фирмата.
Одбери број на учесници.